Få assistance til VVS arbejde i din bolig

26 februar 2021 astrid_pedersen

Er du husejer, har du selv ansvaret for de faste installationer i din bolig. Derfor er det en god idé at have kontakt til en autoriseret VVS installatør.

Hvilken hjælp kan jeg få hos min lokale VVS mand?

En VVS installatør varetager mange forskellige opgaver for private bolig ejere. Din lokale VVS mand kan for eksempel hjælpe dig hvis der opstår akutte problemer med dine faste VVS installationer.

Et VVS firma med døgnservice står altid parat til at rykke hurtigt ud når det gælder – det kan eksempelvis være i tilfælde af et vandrør som er sprunget, eller en radiator som ikke varmer. Det er selvfølgelig en stor fordel at vælge en VVS mand tæt på bopælen. Så er du nemlig sikret hurtig responstid og udrykning hvilket kan være med til at begrænse eventuelle skader.

Få assistance i forbindelse med renovering hos din VVS installatør

Der ud over hjælper en VVS mand gerne med at planlægge en renovering eller modernisering af de rum hvori der findes faste VVS installationer. Det kan for eksempel være køkkenet eller badeværelset – eller bryggerset, hvis dit hus er forsynet med sådan eet.

Det er meget vigtigt at du er opmærksom på de regler som gælder for VVS arbejde. Du må for eksempel ikke selv udføre arbejde som vedrører de faste installationer i boligen, heller ikke selv om det er dit eget hus og det kun er dig selv som bor i det. Det er simpelt hen forbundet med alt for høj en risiko for skader på såvel emmensker som på materiel hvis du selv leger VVS mand i boligen.

Derfor bør du altid involvere din lokale VVS installatør når boligen skal sættes i stand – og helst så tidligt i processen som muligt, så installationerne kan blive planlagt om implementeret på optimal vis.

Hos Erik Lytzen A/S kan du få hjælp til VVS i Aalborg – læs mere på lytzen.dk.

Flere Nyheder