Genfind lærelysten på din uddannelse

14 april 2020 cathrine_f._poulsen

Når man går i folkeskolen og bliver træt af et fag, er der ikke noget at gøre. Man må møde op og kæmpe sig igennem timerne, og rase ud over hvor kedelig læreren er og hvor kedelig faget er i frikvarteret. Når man derimod går på en videregående uddannelse og har sit frie valg, vælger mange unge og voksne studerende at stoppe på studiet, når det bliver for uoverskueligt, og koncentrationen, lærelysten og indlæringsevnen svigter.

Det er dog ikke altid den rigtige vej at tage, og nogle undervisere har formuleret en pædagogisk metode, som skal hjælpe disse unge og vokse studerende mod at fravælge flugten fra studiet i de situationer, hvor det er andre ting, end studiets indhold, det handler om.

Disse undervisere peger på tre områder, der kan justeres på i sådanne situationer. 

Det første område fokuserer på den studerenes forståelse af de ord og udtryk, der er grundlæggende for stoffet. Når denne grundforståelse halter, vil det store billede hurtigt blive uoverskueligt, og få den studerende til at miste selvtilliden. En dybdegående gennemgang af alle kernebegreber er altså et sted at tage fat fra underviserens side.

Det andet område fokuserer på den studerendes forudsætninger, både fagligt, personligt og socialt. Når man forstår den studerendes kontekst bedre, bliver det tydeligere, hvor bremserne kan ligge henne. Det tredje område fokuserer på, hvordan meget moderne undervisning har en overvejende teoretisk karakter, som kan få mange studerende til at miste følingen med stoffets relevans. Ved at binde teorien på praksis oftere, at knytte klasseværelset til verden udenfor, vil meget af den læring, der ellers kan komme til at virke ligegyldig og abstrakt, komme til at fremstå langt mere meningsfuld og forståelig.

Er du interesseret i at læse mere om, hvordan du kan genfinde koncentrationen og lærelysten på dit studie, kan du læse mere om Studyhouse FEGU Hellerup på deres hjemmeside her: https://fegu-hellerup.dk/dansklaerere/.

Flere Nyheder