Gør brug af kloakservice i Silkeborg

25 februar 2020 lotte_hindsberg

Det kloaksystem vi alle tager for givet har kun omkring 150 år på bagen og det eksistere stadig kun i tæt befolkede områder. Har du et sommerhus eller en kolonihave, er det ikke sikkert at det er tilsluttet kloaksystemet og du har derfor enten en sivbrønd eller en anden form for brønd, som skal tømmes med jævne mellemrum. Til det skal du bruge en kloakservice. Bor du i Silkeborg kan du Google kloakservice i Silkeborg og finde en. I dag arbejdes der hårdt fra kommunernes side at få udvidet kloakkerne, så flere bliver en del af systemmet. Samtidig bliver der lavet om på hvordan det fungere. Det skyldes blandt andet klimaforandringerne, der de senere år har været skyld i at mange og voldsomme skybrud, som kloakkerne har haft svært ved at modtage. Kommunerne kan pålægge husejere at lave deres del af kloakkerne om, frem til skel.

Få ordet dine kloakker af en kloakmester

Er du i tvivl om at dine kloakker fungere optimalt eller at du har mistanke om, at du har rotter er det en god ide at tage kontakt til en autoriseret kloakmester. Du må ikke selv lave kloakmester. Du må dog godt rense dit afløb i huset, hvis det er stoppet. En autoriseret kloakmester laver en TV-inspektion af din kloak og kan finde ud af om der er et hul, det er det du vil kunne lugte, eller om den er stoppet eller du er så heldig at have fået nye husdyr. Er din kloak stoppet vil kloakmesteren spule den rent for snavs og slam, så den igen fungere optimalt. Er der et hul vil det blive lavet. Husk at få lavet rottespærring, så du er sikker på, at du ikke vil få besøg af rotter via dine afløb. Har du mistanke om rotter, er det din pligt at underrette kommunen.

Flere Nyheder